Nostalgia, 2013, oil on canvas, 41 x 63 cm

09 Apr, 2014